Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bu bir Emrivakidir!

Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk Milletinin hakimiyet ve saltanatına vaziülyed olmuşlardı. Bu tasallutlarını altı asırdan beri idame eylemişlerdir. Şimdi de, Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Mevzubahis olan, millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu behemehal olacaktır. Burada içtima edenler Meclis ve herkes meseleyi tabii görürse, fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.

M. Kemal Atatürk

* * *
Bugün Saltanatın Kaldırılışı’nın 87. yıldönümü. Kutlu olsun.

2 Comments

 • koskorcuk
  Posted 02/11/2009 at 00:33

  Osmanlı fırsatçıları bugün Cumhuriyetin kuruluşundan daha büyük bir acı çekiyorlar. Abdülhamit'in kişisel malı mülkünün peşine düşmüş torunlar ortalarda. Siyasi mirasını ise 1.RTE Han sahipleniyor.
  Ancak suç bizlerde. 29 Ekim'in değerini 1 Kasım'ı anlamadığımız, anlatamadığımız için bilmiyoruz.
  Akepe ile yükselen, özellikle de Abdülhamit isminde odaklaşan, saltanat ve baskı günlerine özlem ayyuka çıkmış durumda.

  Ancak bu ülke insanına başını kaşıması için bile fırsat vermiyorlar. Kötü bir gelecek çok yakındaymış gibi.

  Bir daha Mustafa Kemal çıkmayacağına göre en azından bizler Saltanatın Kaldırılışı ve Cumhuriyetin ilanına daha çok sahip çıkmalıyız.

  Teşekkürler Dea bu aktarım için.

 • Rain96
  Posted 02/11/2009 at 18:00

  Saltanat kalkmış mı?

  e peki şu an Türkiye'de yaşanan nedir?

Leave a Comment