felluce

Felluce’yim ben

Felluce’yim ben

Felluce’yim ben… Yıkık, harap, mağrur ve asi… Medeniyet denilen arsız yalanın tekzibi… İşgale uğradım, yağmalandım, kana bulandım. Evlatlarım ceset ceset yatar caddelerimde… …dünyanın gözleri önünde… Sofrasında yer aradığınız bir ziyafetin zor lokmasıyım. Barbarların istilası karşısında Şark’ın nefs – i müdafaasıyım.