Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Senin Kokun Duydu Canım

İlahi bir aşk ver bana, kandalığım bilmeyeyim
Yavu kılayım ben beni, isteyuben bulmayayım
Al gider benden benliği, doldur içime senliği
Bu dünyada öldür beni, varıp anda ölmeyeyim

Şöyle hayran eyle beni, bilmeyeyim dünden günü
Daim isteyeyim seni, ayruk nakşa kalmayayım
Senin kokun duydu canım, terkini urdu cihanın
Hergiz belirmez mekânın, seni kanda isteyeyim

Aşkın bir od, urdu cana, üs yürürem yana yana
Ciğerim gark oldu kana, nice zârî kılmayayım
Ko ben yanayım tüteyim, bülbül olayım öteyim
Dost bahçesinde biteyim, açıluben solmayayım

Halim getirsem dile, kim bana söğe, kim güle
Bari yanayım dert ile, ben dillere gelmeyeyim

Mansurum çek dara beni, ayan göster anda seni
Kurban kılayım bu canı, aşka münkir olmayayım
Aşktır bu derdin dermanı, aşk yolunda verem canı
Yunus emre eydür bunu, bir dem aşksız olmayayım

Yunus Emre

kanda: nerede
yavu: garip, saçma
ayruk: ayrı, gayrı, farklı
nakş: eksik, noksan
hergiz: hiçbir zaman, asla

2 Comments

 • dellez
  Posted 17/06/2009 at 17:52

  Bu yaziyi okurken, neden sayfanin geri kalani komple italik gorunuyor?

 • Post Author
  dea
  Posted 17/06/2009 at 20:13

  yazının kutsiyetinden kaynaklı…

Leave a Comment